Gáztartály nyomáspróba

Cégünk vállalja lejárt LPG-CNG gáztartályok cseréjét, a lejárt 10 év felhasználási periódus után.

-LPG gáztartályok esetében 10 évig érvényes a gáztartály, és csak akkor lehet nyomáspróbázni, ha a gyártó a nyomáspróba vizsgálathoz hozzájárul. Azonban a gyártók csak 10 érvényességi időt adnak meg élettartalomnak, és szinte lehetetlen, hogy a gyártó kiadjon egy igazolást az adott gáztartályra, hogy azon el lehessen végezni nyomáspróba vizsgálatot.

-CNG gáztartályok esetében, ha a gáztartály megfelel a jogi előírásoknak, akkor az érvényessége nem lehet több, mint amit a gyártó megad, de ez maximum 20 év.
(A 10 évenkénti nyomáspróba vizsgálat megszűnt)

Magyar közlöny 146 szám: 2019. augusztus 27. 
28/2019. (VIII. 27.) ITM rendelet:

19. §  Az autógáz tartályok időszakos ellenőrző vizsgálatára a 17. és 18. §-ban foglaltakat a 20–23. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

20. § (1) Az autógáz tartályon a gyártó által meghatározott szempontok alapján ellenőrző vizsgálatot kell végezni a) cseppfolyós autógáz-töltetű tartályoknál a tartálynak a járművön történt üzembevételét követő minden 

 10. év letelte előtt, b) sűrített földgáz- vagy egyéb gáztöltethez gyártott autógáz tartályoknál a járművön történt üzembevételt követő minden 4. év letelte előtt, c) kriogén tartályoknál a járművön történt üzembevételt követő minden 10. év letelte előtt és d) minden ismételt beszerelés alkalmával. (2) Az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrző vizsgálatnak ki kell terjednie az  autógáz tartály gyártója által a  periodikus újraminősítésre tett ajánlásokban szereplő vizsgálatokra, a  külső károsodások, korrózió, mechanikai sérülések vizsgálatára és a felerősítő hevederek, védőburkolatok megfelelősségének ellenőrzésére. (3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrző vizsgálatot a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása tevékenységre nyilvántartásba vett szervezet (a továbbiakban: autógáz szerelő műhely) végzi. (4) Az autógáz tartályon további vizsgálatokat a gyártó által felhatalmazott szervezet végzi a) a tartály sérülése esetén vagy b) ha az autógáz tartály biztonsági jellemzői megváltozhattak. (5) Az  összeütközésben részt vett autógáz tartályok (2)  bekezdés szerinti vizsgálata során azokat a  tartályokat, amelyeken nem tapasztalható semmilyen sérülés, újból üzembe lehet állítani, egyébként a  tartályt további vizsgálatra vissza kell küldeni a gyártóhoz.

21. § (1) Az autógáz-szerelő műhely az időszakos ellenőrző vizsgálat megtartását a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint dokumentálja. (2) Az  autógáz tartályok használatának összes engedélyezett élettartama nem lehet több, mint a  gyártó által meghatározott időtartam, ennek hiányában a) cseppfolyós autógáz-töltetű tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 15 év, b) sűrített földgáz- vagy egyéb gáztöltethez gyártott autógáz tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 

 20 év, c) kriogén tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 20 év. (3) A használati időtartamot elért, illetve az adattáblát nélkülöző, beazonosíthatatlan tartályokat az autógáz-szerelő műhelynek dokumentáltan, a Hatóságnak bejelentve gázmentesített állapotban fizikai úton további használatra alkalmatlanná kell tennie