Gáztartály nyomáspróba

Cégünk vállalja lejárt LPG-CNG gáztartályok cseréjét, a lejárt 10 év felhasználási periódus után.
 
-LPG gáztartályok esetében 10 évig érvényes a gáztartály, és csak akkor lehet nyomáspróbázni, ha a gyártó a nyomáspróba vizsgálathoz hozzájárul. Azonban a gyártók csak 10 érvényességi időt adnak meg élettartalomnak, és szinte lehetetlen, hogy a gyártó kiadjon egy igazolást az adott gáztartályra, hogy azon el lehessen végezni nyomáspróba vizsgálatot.
 
-CNG gáztartályok esetében, ha a gáztartály megfelel a jogi előírásoknak, akkor a gyártástól számított 10 év után nyomáspróba vizsgálatot kell végezni, így a gáztartály felhasználható lesz a gyártási élettartalomig, ami általában gyártótól függően 20 év.
 
A nemzetgazdasági miniszter 2/2016. (I. 5.) NGM rendelete a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről:
 
 1. Az autógáz tartályok időszakos ellenőrzését – (2) bekezdés szerinti szemrevételezéssel történő ellenőrzést kivételével – az üzemeltető kérelmére a Hatóság végzi.
 2. Az autógáz tartályon szemrevételezéssel történő ellenőrzést kell végezni a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 1. számú melléklet 15. pontjában meghatározott járműfenntartó tevékenységre nyilvántartásba vett szervezetnél:
  1. a használati idejének meghosszabbításához cseppfolyós autógáz tartályánál a gyártástól számított 10. év letelte előtt,
  2. fémből készült, sűrített földgáz vagy egyéb gáz töltethez gyártott autógáz tartályoknál a járművön történt üzembe vételét (nyilvántartásba vételét) követően minden 4. év letelte előtt, továbbá minden ismételt beszerelés alkalmával,
  3. sűrített földgázt vagy egyéb gázt tartalmazó kompozit autógáz tartályoknál a járművön történt üzembe vételét (nyilvántartásba vételét) követően minden 4. év letelte előtt, továbbá minden ismételt beszerelés alkalmával,
  4. kriogén tartálynál a járművön történt üzembe vételét (nyilvántartásba vételét) követően minden 4. év letelte előtt, továbbá minden ismételt beszerelés alkalmával,
  5. a jármű balesete esetén, vagy más okból, ha az autógáz tartály biztonsági jellemzői megváltozhattak.
 3. Az autógáz tartályon időszakos szerkezeti és szilárdsági ellenőrzést kell végezni:
  1. használati idejének meghosszabbításához
  2. cseppfolyós autógáz tartályánál a gyártástól számított 10. év letelte előtt,
  3. fémből készült, sűrített földgáz vagy egyéb gáz töltethez gyártott autógáz tartályoknál a gyártástól számított minden 10. év letelte előtt,
  4. sűrített földgázt vagy egyéb gázt tartalmazó kompozit autógáz tartályoknál a gyártó és a gyártott típust jóváhagyó szervezet előírásai szerinti időközönként, de legalább a gyártástól számított minden 10. év letelte előtt,
  5. kriogén tartálynál a gyártó és a gyártott típust jóváhagyó szervezet előírásai szerinti időközönként, de legalább a gyártástól számított minden 10. év letelte előtt, a jármű balesete esetén, vagy más okból, ha az autógáz tartály biztonsági jellemzői megváltozhattak.

 

 1. A Hatóság, a 14. § (2) bekezdés szerinti járműfenntartó tevékenységre nyilvántartásba vett szervezetnél elvégzett időszakos ellenőrzésről jegyzőkönyvet állít ki, ha az autógáz tartály biztonságosan üzemeltethető. A hatósági bizonyítvány időbeli hatálya:
  1. a 14. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt cseppfolyós autógáz tartályánál a gyártástól számított 20 év és a (3) bekezdésének a) pontja szerinti sűrített földgáz vagy egyéb gáz tartályánál a következő időszakos ellenőrzés időpontja, a 14. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a hatósági bizonyítványban meghatározott időpont.
  2. Az autógáz tartályok használatának összes engedélyezett időtartama (élettartama) nem lehet több, mint a gyártó által meghatározott időtartam, de legfeljebb a gyártástól számított 20 év.
  3. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 1. szám
 2. Az autógáz tartályok használatának összes engedélyezett időtartama (élettartama) nem lehet több, mint a gyártó által meghatározott időtartam, de legfeljebb a gyártástól számított 20 év.